Friday, July 13, 2007

ഒരു കുഞ്ഞു പിറന്നു.

നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു പിറന്നു

ഒരു യുവ പ്രവര്‍ ത്തക കൂട്ടായ്മ രൂപം കൊണ്ടു.
ഇനി പുതിയ പ്രവര്‍ ത്തനങ്ങള്‍ ....... ഒത്തു ചേരലുകള്‍ .....

എല്ലാവര്‍ ക്കും സ്വാഗതം

No comments: